Örömmel tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy iskolánk bekerült az Úszó Nemzet Programba.

A 2023/24-es tanévben 26 nagycsoportos óvodás és 27 első osztályos tanulónk járhat minden héten a Kemény Dénes uszodába úszásoktatásra.

Az Úszó Nemzet Program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, életminőségük javítása. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszástudás elsajátítására az óvoda nagycsoportjától az általános iskola 2. osztályáig nemtől, családi háttértől, lakhelytől, szociális helyzettől függetlenül.

Az Úszó Nemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az oktatási intézmények földrajzi elhelyezkedésétől. Alapelv, hogy minden intézményből legfeljebb 20 perc alatt megközelíthető legyen egy megfelelő állapotú, MÚSZ által akkreditált uszoda, ahol az általunk felkészített és folyamatosan ellenőrzött oktatók foglalkoznak a gyermekekkel. A program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók úszásoktatásban. Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz, amelynek a végére a gyermekek képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben, továbbá elsajátítják az életmentés alapjait is.

A tanrendbe illesztett úszásoktatás lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekek óvodai-iskolai keretek között, megfelelő pedagógusi felügyelettel és oktatói háttérrel, az ország legjobb szakértői által kidolgozott program mentén ingyen járhassanak úszni, ezen felül pedig a különleges iskolabuszokkal történő, gyors és biztonságos szállítás, valamint az úszótanfolyamhoz szükséges felszerelés is biztosítva lesz számukra, hiszen az ÚNP egyik legfontosabb alapelve az egyenlő feltételek megteremtése mindenki számára.

Sikeres tanulást kívánunk minden bejutott kisgyermeknek és tanulónknak.

Állatvédelem

Intézményünk csatlakozott az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Kódex aláírói közé, amely egy etikai nyilatkozat, melynek aláírásával kifejezzük, hogy iskolánk többet kíván tenni a felelős állattartás és az állatvédelem érdekében.

Beíratkozás 2023/24

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Tisztelt Szülők!

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvodában (3508 Miskolc, Szeretet u.5.)

a 2023/2024-es tanév 1. osztályába 2023. 04.20-án és 04.21-én 8 és 17 óra között lesz a gyermekek beíratása.

 Amennyiben a gyermek 2023. 08.31. napjáig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik.

 A szülő köteles gyermekét a lakóhelye szerinti körzeti vagy az általa választott iskola 1. évfolyamára beíratni.  

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi iratokat hozzák magukkal:

születési anyakönyvi kivonat (másolat)
– személyi igazolvány (másolat)
Taj kártya (másolat)
– gyermekük oktatási azonosító száma (az oktatási azonosító számot a gyermek óvodája nyilvántartja)
– keresztlevél (másolat)
– amennyiben elindították a diákigazolvány igénylési folyamatot, az erről kapott NEK adatlap.

 Intézményünk a gyermek felvételéről legkésőbb 2023.05.05-ig dönt, melyről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, és a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

Előzetes időpontfoglalás lehetséges az alábbi telefonszámon: 46/555-318 (8-15:30), vagy e-mailben: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com

Kérdés esetén, telefonon állunk szíves rendelkezésükre.

Miskolc, 2023. március 31.

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Teremtésvédelmi nap – 2023.03.24.

Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára készülődve közvetlen környezetünk „életre keltésén” munkálkodtak diákjaink. Együtt tisztították meg iskolánk egy-egy szegletét, így gondoskodva az Isten által teremtett világ védelméről. Az iskola udvarán beosztás szerint dolgoztak az osztályok: szemetet szedtek, takarítottak, gereblyéztek, virágot ültettek. Néhány órás munkával szebbé varázsolták környezetünket.

Becsüljük meg, vigyázzunk tisztaságára!

Beíratkozás 2023/24

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Tisztelt Szülők és Kedves Érdeklődő Leendő Elsősök!

Az iskola előkészítő foglalkozások, nyílt nap és az iskolacsalogatók mellett szeretném figyelmükbe ajánlani a következő dokumentum kitöltését is.
Ezen a linken található a jelentkezési lapot a következő tanévre.

A beiratkozás 2023.04.21-22-én lesz.

Minden érdeklődést szívesen fogadunk és válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Gárdonyi Gála

Kedves Szülők!

Iskolánk 10 éve egyházi intézmény és katolikus iskola. Ezt ünnepeltük  november 25-én egy Gála műsorral, melyben megemlékeztünk névadónk Gárdonyi Géza halálának 100. valamint az iskola fennállásanak 100. évfordulójáról is.

Egy ünnepélyes szentmisén, melyet Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált, mondtunk hálát az elmúlt tíz évért a hejőcsabai római katolikus templomban.

Ezután érsek úr megáldotta és felszentelte az iskola kápolnáját.

Gárdonyi Géza mondta: “A szeretet a mindent arannyá változtató csodaláng.”

A mi tanulóink is ilyen nagy szeretettel készültek erre a jeles eseményre az ünnepi díszbe öltöztetett tornateremben.

Hálát adtunk a 100 évért, Gárdonyi Géza kapcsolatáért az iskolával és örökségéért, a mély és szép gondolataiért. És azért, hogy iskolánkban 2012 óta kiemelt szerepet kap a hála a Jóisten felé.

Köszönjük mindnekinek, aki részese volt a felkészülésnek, az ünnepnek, az emlékezésnek.

Állatok világnapja

Október 4-e az állatok világnapja, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emléknapja.
A rádiós megemlékezést követően délután az udvaron folytatódott a program kisállat bemutatóval, simogatóval: bárki elhozhatta kedvencét.

Rendkívüli irodalom óra a centenáriumon

Idén 100 éve halt meg Gárdonyi Géza író, aki Hejőcsabához is kötődik, hiszen itt töltött egy nyarat. Dédunokája, Keller Péter rendhagyó irodalomórát tartott a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, amire iskolánk felső tagozatos tanulói is meghívást kaptak.

Azt is megtudták Keller Pétertől, hogy dédapja utolsó szavai a következők voltak:

“Az Isten az én szívemben lakik.”

Köszönjük a meghívást, büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk Gárdonyi Géza nevét viselheti.

Takarítási Világnap

A takarítási világnap alkalmából az 5.a osztály tette rendbe az udvart: gyomláltak, fákat gondoztak és a kicsik által kedvelt homokozót is felásták. Köszönjük nekik!

Látogatóban a Miskolci Egyetemen

Pénteken, fizika óra keretében a 8.a osztály több tanulójával megtekintettük a Foucault-ingát.

Iskolakezdés a Gárdonyiban

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Tudnivalók a tanévkezdéssel kapcsolatban:

Rövid tanévnyitó ünnepség: 2022. szeptember 1. csütörtökön 8:00 az iskolában.
Ünneplő öltözetet kérünk.

Gyülekező minden osztálynak az udvaron 7:45-ig.

Az elsősök üres táskával jöjjenek, Atya meg fogja a táskákat áldani.

Ezen a napon 12 óráig vannak a gyerekek, étkezés még nincsen, enni-innivalót, váltóruhát kérünk betenni.

A tankönyveket is ezen a napon kapják meg a gyerekek.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK:

Első évfolyam: szeptember 1. csütörtök 11:00 Alsó tagozat többi évfolyama: szeptember 1. csütörtök 16:00 Felső tagozat: szeptember 1. csütörtök 17:00

A bizonyítványokat első napon kérjük visszahozni!

Köszönjük!

Nyári ügyeleti rend

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy iskolánk 2022.07.06-tól 2022.08.24-ig szerdai napokon ügyeletet tart 8 és 12 óra között. Ebben az időpontban kereshetnek bennünket személyesen, vagy telefonon. Iskolalátogatási igazolást a szülő által aláírt, az iskolának átadott bizonyítvány ellenében tudunk kiállítani.

Tel.: 46/555-318
Tisztelettel: Harasztiné Kádár Ágnes

Hittan Tábor 2022

Idén is lehetőséget kaptak tanulóink, hogy részt vegyenek az egri hittantáborban. Megnézték a várost a város alatt, sétáltak a Dobó-téren, majd szentmisén vettek részt a Bazilikában. A Varázstoronyban érdekes kísérletek tanúi lehettek, majd ellátogattak a Líceumba és az Érseki Palotába.

Napközis Tábor 2022

Mint minden évben, idén is megtartottuk két hetes napközis táborunkat, színes programokkal, kirándulásokkal, mozival, fagyizással.

Erzsébettábor – Zánka

Iskolánk tanulói csodás, élményekben gazdag hetet tölthettek a Balatonnál. Minden nap izgalmas programok színesítették az üdülést, a gyerekek kellemesen elfáradva, örök emlékekkel térhettek ma haza.

Gárdonyi gyereknap 2022

Ma nem tanulás volt… Önfeledt játék, nevetés, ugrálóvár, óriáscsúszda, vattacukor, aszfaltrajzverseny, KRESZ-teszt és gokart.

A felsősök pedig moziba mentek 😎

Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát 😁

Ballagás 2022

“Mi volt, emlékben él,
S új vár, mint utad tova léped,
S éretten az évek fényeinél,
Sokat tehetsz még, annyi szépet.”
(Fodor József)

Szeretettel búcsúzunk ballagó nyolcadikosainktól és hatodikosainktól! Isten áldása legyen utatokon! 🙏☺️

Érseki kitüntetések a Te Deumon

A mai napon Jászapátiban, az Egri Főegyházmegye katolikus iskoláinak Te Deumán három tehetséges tanulónk, Futó Zsombor (6.b), Leitner-Takács Bende (6.a) és Szabó Olivér Ákos (6.a) érseki kitüntetésben részesült.

Tisztelettudó és példamutató magatartású, szorgalmú tanulók. A tanulmányi munkában, az iskolai közösségi életben élenjárók, aktív közreműködők. Közösségük meghatározó egyéniségű gyermekei. Környezettudatos magatartásukat is igazolja, hogy az iskolai papírgyűjtésnek, az iskolakert gyarapításának, gondozásának cselekvő, tevékeny közreműködői. Tanulmányi és kulturális versenyek, feladatok során mindig az intézmény hírnevét öregbítették.

Elismerésükhöz szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

“De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.”
(Kosztolányi Dezső)

Szent Erzsébet Tagóvodánk Alapkő Letétele

Péntek délelőtt ünnepélyes keretek között letették Szent Erzsébet Tagóvodánk alapkövét.
Az időkapszulába, melyet elhelyeztek a jövő generációja számára, az óvodával kapcsolatos írásos információkat és gyermekek rajzait tették.
A négy csoportos, száz gyermeket befogadó új, korszerű épületben a legjobb körülmények között nevelkedhetnek majd az óvodások.

“A gyermek az öröm, a reménység.
Gyenge testében van valami világi,
ártatlan lelkében valami égi,
egész kedves valója olyan nekünk,
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”
(Gárdonyi Géza)

Témahét a Gárdonyiban

Az elmúlt hét a mi iskolánkban is a fenntarthatóság jegyében zajlott. A gárdonyis gyerekek már nagyon jól tudják, hogyan segíthetjük Földünket a gyógyulás irányába, hogy egy jobb, fenntarthatóbb és élhetőbb jövőt élhessenek majd unokáink. Az osztályok kihívásokat fogalmaztak meg saját maguknak, amiket sikerült egytől-egyig teljesíteni. Virágot ültettek, odafigyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre, takarékoskodnak a vízzel és ha szemetet látnak, azonnal felveszik azt. 😊
A hét utolsó napján minden osztály örökbe fogadott egy-egy fát az udvaron, amire különösen nagy gondot fog fordítani.

“El kell gondolkodnunk, magunkba kell néznünk,
környező világunk a saját tükörképünk.”
(Aranyosi Ervin)

Farsang a Gárdonyiban

“A zenészek muzsikálnak,
Fürge lábak táncot járnak.
Járja Sára, meg a párja,
Víg a kedvük itt a bálba.”

Lelki nap a Gárdonyiban

Ma lelki nap keretében megkezdődött az ünnepre való felkészülés az iskolában. Középpontban a Szent család állt. A gyerekek nemcsak környezetüket, hanem lelküket is készítik: a sok beszélgetés, kézműves foglalkozás, karácsonyi feladatlap megoldása terelgette őket a hétköznapok rohanásából az adventi elcsendesedés irányába ????

Közlemény

Kedves Érdeklődők!

A jelenlegi vírushelyzet miatt iskolaelőkészítő foglalkozásaink és rendezvényeink előreláthatólag januárig ELMARADNAK. ☹️

Iskolánk iránt érdeklődő szülők a gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, illetve a 06-46/555-318 telefonszámon vehetik fel velünk a kapcsolatot.

Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Légy Te is karácsonyi angyal

Versenyeredmény

Gratulálunk a Városi angol szavalóverseny II. helyezéséért. Első forduló sikere után, jön a megyei verseny.

Márton Sára 5.a

Márton-nap a Gárdonyiban

Szent Márton nap alkalmából a gyerekek újra felidézték az eddig tanultakat, a legkisebbek megismerkedtek Szent Márton életútjával és az ehhez a naphoz tartozó népi hiedelmekkel, jóslatokkal. Középpontban a libák voltak: sok szép munka született.

Rózsafüzér imádság

 

Iskolánk idén is csatlakozott az “Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért” felhíváshoz.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

 

Iskolánkban a 6.b osztály gyűjtést szervezett a Miskolci Állatsegítő Alapítvány árva állatainak javára.

A MÁSA képviselői a mai napon ellátogattak iskolánkba, ahová két kutyust is magukkal hoztak. Átvették és elszállították az adományokat, amiket az ő nevükben is mindenkinek nagyon köszönünk.

A program délután az udvaron kisállat bemutatóval folytatódott. Aki akarta, elhozhatta kedvencét. A sok aranyos kutyus mellett igazi különlegességeket is láthattunk: degu, óriás csiga, de voltak tengeri malacok, cicák és nyuszik is.

Teremtés hete 2021

Az idei mottó:

Isten oikoszának megújítása „Hol laksz?”

(Jn 1,38)

Az otthon a bizalom és a biztonság helye, de vajon mennyire vagyunk otthon Isten világában? Egész világunk hat az otthonunkra és otthonunk is hat a világra.

A teremtés hete alkalmából pontgyűjtő verseny indult az elmúlt héten. A kérdések összekapcsolták a Biblia világát a mai világgal. A gyerekek a világháló és a Szentírás segítségével kereshették a válaszokat növényekről, állatokról, környezetvédelemről. Rajzok készültek a képzeletükben élő Édenkertről és fotók az őket körül ölelő világról.

Az érdekes feladatok összeállítását köszönjük Andrea Maros és Andrea Mályi tanárnőknek!

Iskolánk tanulói erdei kiránduláson vettek részt a CSANYIKI ERDŐHÁZ Erdészeti Erdei Iskola vezetésével.
A jó hangulatú túra során az idegenvezetők segítségével érdekes és fontos ismeretekkel bővült tudásuk, a friss levegőn mindenki kellemesen elfáradt ☺️

Takarítási Világnap

A szeptember 17-i TAKARÍTÁSI VILÁGNAP alkalmából felső tagozatos vállalkozó szellemű diákok gyönyörűen rendbe tették az udvart. Köszönjük nekik! ☺️

Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából iskolánkban NEK témahetet tartottunk.

A gyerekek a hét minden napján más-más módon bővíthették ismereteiket a Szentatyáról, előző pápákról és mindig jutott idő kézműves tevékenységre is. Megismerték a missziós keresztet, jelentőségét, történetét, majd ők is különféle kereszteket készítettek. Meghallgatták a NEK himnuszát, és imàját. Pápai címert színeztek és pápai süveget is hajtogattak. A hét utolsó tanítási napján pedig az udvaron közösen elénekelték a Pápai himnuszt.

Az iskola NEK hetének záró eseménye a Ferenc pápa által celebrált szentmise közös megtekintése volt, érdeklődő szülők és tanulók részvételével.

Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus

A tegnapi nyitórendezvénnyel és szentmisével kezdetét vette a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus.

Iskolánkban ezen a héten a NEK alkalmából tematikus hetet tartunk, ahol a gyerekek minden nap más-más tevékenység során – a tanteremben – élik át ennek a hétnek a szellemiségét.

Tanévkezdés 2021/2022

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Tudnivalók a tanévkezdéssel kapcsolatban:

 • Rövid tanévnyitó ünnepség: 2021. szeptember 1. szerdán 8:00 az iskola zárt udvarán Ünneplő öltözetet kérünk.
 • A tanévnyitón CSAK ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÜLEI vehetnek részt.  (Minden gyermek részéről 1 szülő) Gyülekező minden osztálynak az udvaron 7:45-ig.
 • Az elsősök üres táskával jöjjenek, Atya meg fogja a táskákat áldani.

Ezen a napon 12 óráig vannak a gyerekek, étkezés még nincsen, enni-innivalót, váltóruhát kérünk betenni.

A tankönyveket is ezen a napon kapják meg a gyerekek.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK:

 • Első évfolyam: szeptember 1. szerda 11:00
 • Alsó tagozat többi évfolyama: szeptember 1. szerda 16:00
 • Felső tagozat: szeptember 2. csütörtök 17:00

A szülői értekezleten kérjük, hogy minden gyermek részéről egy szülő vegyen részt. A bizonyítványokat első napon kérjük visszahozni!

Köszönjük!

Napközis tábor 2021

A kéthetes napközis táborban változatos programokon vehettek részt a gárdonyis gyerekek. Háromszor is eljött iskolánkba Heiszmann Ildikó, Nívó-díjas bábszínész, aki nagyon sok kulisszatitokkal ismertette meg a kíváncsi tanulókat. Különbusszal kirándultunk a Miskolci Állatkertbe, majd Lillafüredre, az Anna mésztufabarlangba. Többször játszhattak a gyerekek a Törpördögök játszóházban és fagyiból sem volt hiány. Az utolsó hét fénypontja a segítő kutyák bemutatója volt. A programokat színesítette még aszfaltrajzverseny, pólófestés, hajfonás, reggeli torna és megannyi kreatív tevékenység.

Vidám, tartalmas nyári szünetet kívánunk mindenkinek!

Elsőáldozás 2021

“Köszönöm, Uram,
köszönöm ezt a szép napot,
hogy itt állhatok, hol az
oltár, s Jézus szeme ránk ragyog.”

(Bősze Éva: Elsőáldozási imám)

Madarak és Fák Napja

“Fa nélkül egy fillért sem ér a táj.
S üres a fa, ha nincs rajta madár.
Én azt hiszem nem kelne föl a nap,
Ha nem lennének fák és madarak.”
/Horváth Imre: Fák és madarak/

Ezt a napot az iskolában is a madarak, fák és a természet tiszteletének szenteljük. A gyerekek megismerték az év madarát, a Cigánycsukot, az év fáját, a Lisztes berkenyét és sokat tanultak arról, miért fontos, hogy vigyázzunk a körülöttünk lévő világra. A kis elsősök saját pohárba fűmagot vetettek, aminek fejlődését napról-napra megfigyelik.

Fenntarthatósági témahét – Teremtésvédelem

A hétfői nappal Áder János köztársasági elnök online tanórájával kezdetét vette a FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT.

„A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái az erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek.”

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/?ora-lejatszas=1…

További részletek itt.

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvodában (3508 Miskolc, Szeretet u.5.) a 2021/2022-es tanév 1. osztályába  2021. 04.15-én és  04.16-án 8 és 18 óra között  lesz a gyermekek beíratása.

A miniszteri határozat adta lehetőségnél fogva, a veszélyhelyzetre tekintettel, kerülve a személyes kontaktust, a szülő a beíratást megteheti:
e-mailben: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com
Kréta rendszeren: http://eugyintezes.e-kreta.hu
Különösen indokolt esetben személyesen, előre egyeztetett időpontban a két napon 8-18 óra között.

Amennyiben a gyermek 2021. 08.31. napjáig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik.

A szülő köteles gyermekét a lakóhelye szerinti körzeti vagy az általa választott iskola 1. évfolyamára beíratni.  

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi iratok iskolánkba eljuttatását:
születési anyakönyvi kivonat másolata
– személyi igazolvány másolata
Taj kártya másolata
– gyermekük oktatási azonosító száma (az oktatási azonosító számot a gyermek óvodája nyilvántartja)
– keresztlevél másolata
– amennyiben elindították a diákigazolvány igénylési folyamatot, az erről kapott NEK adatlap. 

Elektronikus úton történő beiratkozás esetén, ha még nem töltöttek ki előzetesen jelentkezési lapot, akkor be kell küldeniük a jelentkezési lapot (az iskola honlapján található) a gardonyiiskolamiskolc@gmail.com címre, vagy postai úton az iskola címére (Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.) a fentebb említett iratok fénymásolatával együtt. Ha már eljuttatták iskolánkba az említett lapot, akkor csak egy megerősítő e-mailt várunk a fent listázott iratok másolatával. 

Intézményünk a gyermek felvételéről legkésőbb 2021.05.05-ig dönt, melyről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek, kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, és a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

A beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, személyi igazolvány, taj- kártya, keresztlevél, ha van pedagógiai szakvélemény) a 2021/2022. tanítási év első napján kerül sor.

Kérdés esetén, telefonon állunk szíves rendelkezésükre.
46/555-318
8-16 óra között

Miskolc, 2021. március 31.

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Ingyenes internet szolgáltatás kérvény

Tisztelt Szülők!

Itt található a segítség az ingyenes internet kérvényéhez.

Digitális oktatásban résztvevő diákok és pedagógusok számára ingyenes internetet az alábbi címeken lehet kérvényezni:

Vodafone: https://www.vodafone.hu/informacio-dijmentes-internet

Digi: https://digi.hu/digitalis_oktatas_tamogatas…

Telekom: https://www.telekom.hu/lakos…/segitunk/havidijmentesseg…

Nagyon gyorsan kitölthető.

Üdvözlettel,
Harasztiné Kádár Ágnes

Beiratkozás óvodai nevelési évre 2021/2022

Tisztelt Szülők!

A 2021-2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozásról itt lehet részletesen tájékozódni!

Üdvözlettel
Iskola és Óvoda vezetés

Óvoda nyári zárás

TISZTELT SZÜLŐK!

EZÚTON ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY ÓVODÁNK NYÁRI ZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2021.07.26-2021.08.19-IG

ZÁRÁS ELŐTTI UTOLSÓ
ÓVODAI NAP: 2021.07.23.
NYITÁS ELSŐ NAPJA:2021.08.23.

ÜGYELETES ÓVODA: SZENT RITA ÓVODA

AKI IGÉNYLI AZ ÜGYELETET ÍRÁSBAN JELEZZE 2021.07.01-IG

Harasztiné Kádár Ágnes                          Palásthyné Horváth Andrea
igazgató                                                           óvodavezető

Alapítvány támogatás

Tisztelt Szülők, Kedves Támogatók!

Az Önök aktív támogatásával működik iskolánkban a GÁRDONYI GÉZA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY.
Az alapítványba befolyt pénzösszeg kizárólag az iskola tanulóinak tevékenységeit, céljait, érdekeit szolgálja.
A 2020-as évben felújítottuk, biztonságossá tettük az iskola kis játszóterét, valamint újabb két tanterembe került interaktív tábla.

Ezért is kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák iskolánk alapítványát.

A Gárdonyi Géza Oktatási Alapítvány adóazonosító száma:  18413218-1-05

Farsang az iskolában

Az 5.b osztály nyerte meg az iskolai vetélkedőt, nyereményük egy foci és egy röplabda a diákönkormányzat támogatásával!
Az osztály jelmezgyőztese a Csomós Bence lett.

ALSÓ TAGOZATOS FARSANG

Idén a vírushelyzet miatt a farsangi mulatságot sem rendezhettük hagyományos formában, de azt gondoljuk, hogy a gyerekek a tanterem falain belül is remekül szórakoztak.

Beiratkozás a 2021/2022-es tanév 1. osztályába

Tisztelt Szülők és Kedves Érdeklődő Leendő Elsősök!

Az idei év furcsasága és bezártsága miatt más formában szeretnénk eljuttatni pár információt iskolánkról Önökhöz. Egyelőre nem látjuk, hogy mikor nyithatnánk ki intézményünk kapuit az érdeklődők számára, így a honlapunkon szeretnénk információkat adni. Az iskolában zajló eseményekről aktuálisan fényképes beszámolók vannak a Főoldalon. A másik információs forrás a Facebook oldalunk Iskola Gárdonyi Géza.

Szeretnénk egy kis bemutató anyaggal kedveskedni, amit itt meg lehet tekinteni.

Csatoltam az előzetes jelentkezési lapot a következő tanévre.

Minden érdeklődést szívesen fogadunk és próbálunk megoldást találni a felmerülő kérdésekre.

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Gyertya gyújtás az iskolában

NEGYEDIK GYERTYAGYÚJTÁS

Az utolsó napok is meghitt hangulatban teltek gyerytagyújtással, kézműves délutánnal.

Áldott ünnepet, tartalmas szünetet és jó pihenést kívánnak a Gárdonyi iskola diákjai, tanítói és tanárai!

Gyertya gyújtás az iskolában

HARMADIK GYERTYAGYÚJTÁS

Közeledik a Karácsony,
öröm gyúl lelkünkben,
a szeretet és a hála
vendég életünkben.

Gyertya gyújtás az iskolában

MÁSODIK GYERTYAGYÚJTÁS

Advent van, gyertya gyúl,
-újra egy esztendő-
világít szemünkben
szám szerint már kettő.
Őszinte szavakra
biztat a jövendő,
Jézus jön örvendjünk,
bűnünkből ébresztő.

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSA tanító nénik ebben a hónapban is meglátogatták a nagycsoportosokat az óvodában, meglepték őket érdekes feladatlapokkal és egy apró ajándékkal ????????

Gyertya gyújtás az iskolában

“Kezdődik a csodavárás,
ahogy egykor Jézust várták:
szeretettel, bizalommal,
a tűz lángját körül állták.”

 

Ma minden osztályban meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún és kezdetét vette a meghitt hangulatú készülődés az ünnepre.

Gárdonyi Géza prózamondó verseny iskolai fordulója

Gárdonyi Géza prózamondó verseny iskolai fordulója

Első évfolyam:

1. Réti Viktória 1.a és Szabó Léna 1.b
2. Repka Janka Uzonka 1.a
3. Csontos Júlia 1.a és
Tribuszer Jáde 1.a

Emléklapot kaptak: Molnár Alíz 1.b, Götz Marcell 1.a, Koncsol Benedek 1.a és Soltész Boglárka 1.a

Második évfolyam:

1. Gábor Enet
2. Kalló Levente és Tóth Máté
3. Szabó Léna

3. évfolyam:

1. Tóth Levente
2. Pásztor Regina

4. évfolyam:

1. Szalontai Máté 4.b
2. Kuripla Csenge 4.a

Szívből gratulálunk az ügyes, szorgalmas résztvevő gyerekeknek!

Márton-nap

Márton-nap a Gárdonyiban

Szent Márton nap alkalmából a mai napon a gyerekek újra felidézték az eddig tanultakat, a legkisebbek megismerkedtek Szent Márton életútjával és az ehhez a naphoz tartozó népi hiedelmekkel, jóslatokkal.

A 4.b osztályosok Emília néni vezetésével játékra hívták az alsóbb évfolyamos tanulókat, akik lelkesen keresték az eldugott kislibákat.

Iskola kóstolgató

Kedves Érdeklődők!

A holnapi (2020. 09. 29.) iskolakóstolgató program a kedvezőtlen időjárás miatt ELMARAD.

Iskola vezetés

Hasznos információk

Kedves Szülők!

Mellékeltünk két friss és hasznos információkat tartalmazó dokumentumot. Kérjük tanulmányozzák őket.

Az EMMI legutolsó közleménye szerint az újabb szigorítások a következőek:

 • A tanulói, szülői személyes csoportosulásokat mellőzzük, elhalasztjuk vagy digitális formában tartjuk meg.
 • Az iskola közösségi terein kötelező a szájmaszk előírás szerinti viselése.
 • A 2020.10.01-től kötelező testhőmérséklet mérés a nálunk eddig is használt gyakorlattal fog folytatódni.

Köszönöm a támogató együttműködésüket,

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Nyilatkozat külföldi tartózkodásról

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzet okozta előírásokhoz igazodva, kérem Önöket, hogy az első tanítási napra gyermekükkel küldjék el az alábbi nyilatkozatot, melyet aláírásukkal hitelesítenek. A nyilatkozat saját kézírással is elkészíthető. Az általunk javasolt tartalom az alábbi:

Tisztelt Igazgatónő!

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy ……………………………………………………. nevű ………… osztályos gyermekem, illetve közeli hozzátartozói az elmúlt időszakban nem tartózkodtak külföldön.

Miskolc, 2020. 09. 01.

aláírás

 

E nyilatkozat elmaradása esetén pótlására a szülői értekezleten nyílik lehetőség. Amennyiben a nyilatkozat leadása 2020. szeptember 02-ig nem történik meg, abban az esetben, a tanuló nem látogathatja intézményünket.

Tisztelettel: Iskolavezetés

Étkezési igény és iskola kezdés

Tisztelt Szülők!
Előre láthatóan a szokásos menetrendben kezdődik az iskola 2020.09.01-én. 09.02-től lehet ebédet rendelni. Az étkezéshez nagyon fontos az igénylőlap kitöltése 2020.08.27. délutánjáig, melyet csatoltunk, illetve a dokumentum tárban is megtalálható. Kérem valamilyen formában juttassák el az iskolába.
A tankönyveket az első tanítási napon kapják a diákok.
Az utolsó napokra szép időt és feltöltődést kívánunk!
Iskolavezetés

Nyári ügyelet

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy iskolánk 2020.06.29-től 2020.08.24-ig szerdai napokon ügyeletet tart 8-12 óra között. Ebben az időpontban személyesen, illetve telefonon kereshetnek minket. Iskolalátogatási igazolást a szülő által aláírt, az iskolának átadott bizonyítvány ellenében tudunk kiállítani.

Tel:46/555-318

Tisztelettel:

Harasztiné Kádár Ágnes
Igazgató

Márciusi étkezések befizetése

Kedves Szülők!

A márciusi ebédbefizetés rendezése céljából a gazdasági iroda nyitva lesz 2020.05.20 7:45-16:30 és 05.21. 7:45-16:00. Kérjük lehetőségeikhez mérten rendezzék ezt a tartozást.

Köszönettel,
Harasztiné Kádár Ágnes

Tanszerek lista 2020-2021-es tanév elsősei részére

Kedves Szülök!

Az első osztályosoknak szükséges tanszerek listája itt érhető el.

Üdvözlettel
Az iskola vezetés

GÁRDONYI GÉZA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

Az Önök aktív támogatásával működik iskolánkban a GÁRDONYI GÉZA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Az alapítványba befolyt pénzösszeg kizárólag az iskola tanulóinak tevékenységeit, céljait, érdekeit szolgálja. Ezért is kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák iskolánk alapítványát.

A Gárdonyi Géza Oktatási Alapítvány adóazonosító száma:  18413218-1-05

Varázstorony fizika verseny eredménye

Beiratkozás a 2020/2021-es tanév 1. osztályába

A beíratkozásról részletesen a menüből elérhető aloldalon és itt lehet tájékozódni.

K Ö Z L E M É N Y

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni… A teljes közlemény itt olvasható

K Ö Z L E M É N Y

Kedves Szülők!

Nagyon fontos lenne mindenki védelmében, hogy a tankönyvek átvételét gyorsan zárjuk le.

2020.03.18-19-én lesz lehetőség még átvenni a könyveket, de már csak rövidített időben 8:00-10:00-ig.

Az osztályok Google Fiókjai elkészültek, már sokan használják is őket rendeltetésszerűen, de nagyon fontos, hogy tisztázzák otthon gyermekeikkel az etikus használatát Önök is, mert ha továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a fiókokhoz nyúlnak a diákok, akkor más fórumot, vagy elérési módot kell találnunk.

Alakítsanak ki egy rendszert gyermekeiknek, de kérem hagyják őket reggel aludni (kb.9-ig), mert az most nagy kincs, most megtehetik és fontos az immunrendszernek, viszont este se hagyják őket sokáig fennmaradni. Mindenképpen hangsúlyozzák a rendszeres tanulás és mozgás fontosságát, valamint segítsék őket ezek betartásában. Ezek felett a legfontosabb: NE ENGEDJÉK ŐKET a plázákba, játszóterekre, moziba vagy kisebb-nagyobb csoportokba verődni.

Köszönettel támogató együttműködésüket és a Jó Isten oltalmát kérve mindenkire,

Harasztiné Kádár Ágnes
intézményvezető

K Ö Z L E M É N Y

Kedves Szülők és Tanítványaink!

Tájékoztatunk minden szülőt és tanulót, hogy az oktatásban kialakult helyzet nem tanítási szünet, hanem egy új munkarend.
Ennek következtében jelentősen megnő a szülők, tanulók felelőssége az online tanulás eredményes megvalósulásában.
Mindenki felelőssége a változások nyomon követése, ezért kísérjék figyelemmel az osztályok facebook csoportjában, a Kréta rendszerben és az iskola honlapján megjelenő információkat.

Minden osztály számára gmail fiókot nyitottunk. A hozzáférési adatok osztályonként a Kréta üzeneteiben lesznek nyilvánossá téve.

Kérek mindenkit, hogy minden nap lépjen be a gmail levelezésbe. mert minden tantárgyból az osztályonként alkotott fiókokban elhelyezett tantárgyi mappákba töltik fel a szaktanárok a feladatokat. Ezen a rendszeren keresztül fogják kapni a gyerekek az üzeneteket, feladatokat, órarend szerinti tantárgyi bontásban.

Ebbe a mappába kell a gyerekeknek feltölteni a feladatok megoldásait.
A folyamatos és közös munka garantálni fogja a nehéz időszak sikeres áthidalását.

Kitartást és jó munkát kíván mindenkinek a Gárdonyi Iskola Tanári Kara.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Bizonyára mindenki értesült róla, hogy 2020. március 16. hétfőtől a kialakult koronavírus járvány veszélye miatt bezártak az általános iskolákat.
A tanulás digitális formában, távoktatással fog tovább folytatódni! A digitális munkarend részleteiről és módszeréről az iskola honlapján, illetve az osztályfőnökök által használt csatornákon keresztül tájékoztatjuk Önöket és Gyermekeiket.
Kérem, hogy mindenki kísérje figyelemmel a honlapot, az iskola facebook profilját, valamint tartsa az osztályfőnökkel a közösségi digitális kapcsolatot! Személyes találkozóra jelen körülmények között nincs lehetőség.
Folyamatosan tájékoztatást fogunk adni a fejleményekről, kérjük csak hiteles forrásból tájékozódjanak!

Együttműködésükre feltétlenül számítok!

Miskolc, 2020. március 14.
Harasztiné Kádár Ágnes
intézményvezető

K Ö Z L E M É N Y

Kedves Szülők!

A 2020. március 19-re hirdetett iskolakóstolgató program ELMARAD!
Köszönjük a megértést!

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Tájékoztató a korona vírussal kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

A kialakuló járvány miatt nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy ha bármilyen formában fertőződhetett, vagy olyannal volt kontaktusa, aki feltehetően fertőzött, maradjon 2 hétig otthon és jelezze azt az intézményünk felé.
Az iskolában rendszeresen fertőtlenítjük a kilincseket és a padokat.
Kérem, hogy a pedagógusokkal összhangban Önök is hangsúlyozzák gyermekeik számára a kézfertőtlenítés és a higiénia fontosságát. Annak, aki tömegközlekedéssel közlekedik, erre kiemelten kell figyelnie.
A helyzetre és az általános higiéniára tekintettel az épületbe lépést kérjük kerüljék és az alsósokat az udvaron vegyék át.
A bejárati ajtót kulcsra zárjuk és csak szünetekben nyitjuk ki, a gyermekeket akkor lehet kikérni.
Bővebb információkért keresse fel a: https://koronavirus.gov.hu/megelozes

Az együttműködésüket előre is köszönöm,

Harasztiné Kádár Ágnes
igazgató

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Szent Erzsébet Tagóvoda
Beiratkozási rendje a 2020/2021. nevelési évre

Hirdetmény

Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent Erzsébet Tagóvodája
beiratkozási rendjét a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

1) Beiratkozás időpontja:

2020. április 21. (kedd) 8.00 – 18:00 óra között, és
2020. április 22. (szerda) 8.00-18:00 óra között

2) A beiratkozás helye:

3508 Miskolc, Mész u. 3.

3) A nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.

4) Az óvoda működési területe: Miskolc és vonzáskörzete.

5) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

Részletek

Nyílt nap a Gárdonyi Iskolában és Óvodában

Rendhagyó fizika óra

A Herman Gimnázium fizikatanára elektromosság témakörében tartott 2 órát nyolcadikosainknak. Áramkörépítés, áramerősség-, feszültség- és ellenállásmérés volt a fő tevékenység. Érdekesség volt az emberi test ellenállásának mérése. Tanulóink már nagyon várták, hogy kipróbálhassák a sokat emlegetett elektromos készletet.

Lendületben a Foucault-inga

A Miskolci Egyetemre látogattunk, ahol a fizika tanszék professzora érdekességeket mondott el a Foucault-ingáról.

Látogatás a Varázstoronyban

A 7.osztályosok közül a fizika iránt érdeklődő tanulókkal látogatást tettünk Egerben, a Varázstoronyban. Csillagászati előadást tekintettünk meg a Planetáriumban, kipróbálhattuk a Varázsterem eszközeit. A Csillagászati Múzeum megtekintése után felmentünk a lenyűgöző látványt nyújtó Camera Obscurához és a Líceum legmagasabban fekvő kupolájában is megnézhettük az ott lévő csillagászati távcsöveket.

Nagyon élvezetes és tartalmas kirándulás volt a résztvevők számára.

2019. szeptember 18. León Foucault francia fizikus, csillagász születésének 200. évfordulója.
Foucault legismertebb alkotása a nevét viselő Foucault-inga, amellyel kimutatta a Föld forgását.
Egy ilyen inga működik Egerben, a Varázstoronyban.

Nyílt nap a Gárdonyi Iskolában

Szentségi felkészítés

Kedves Szülők!

A miskolci terület plébániái az itt mellékelt időpontokban tartják felkészítő alkalmaikat.

Zsebkendő kiállításon jártak a harmadikosaink

A harmadik évfolyamosok papírzsebkendő kiállításon jártak a József Attila Városi Könyvtárban. A kiállítás megtekintése után könyvtári foglalkozáson vettek részt.

Tanulóink erdei iskolába jártak

Nagyon jól érezték magukat a gyerekek az erdei iskolában. Sok hasznos információt kaptak az erdei állatokról, növényekről, amit a mindennapi életben tudnak hasznosítani.

A jó levegőn töltött program végén még játékra is maradt idő.

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda programjai nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek

2019. október 11. (péntek) 8:00: Iskolaelőkészítő foglalkozás
2019. október 17. (csütörtök) 16:00: Iskolakóstolgató vidám délután
2019. november 15. (péntek) 8:00: Iskolaelőkészítő foglalkozás
2019. november 19. (kedd) 8:00: Nyílt délelőtt az 1. és 4. évfolyamokon
2019. december 13. (péntek) 8:00: Iskolaelőkészítő foglalkozás
2020. január 10. (péntek) 8:00: Iskolaelőkészítő foglalkozás
2020. február 13. (csütörtök) 16:00: Iskolakóstolgató vidám délután
2020. március 5. (csütörtök) 8:00: Nyílt délelőtt az 1. és 4. évfolyamokon (nagycsoportos gyerekeknek is)
2020. március 19. (csütörtök) 16:00: Iskolakóstolgató vidám délután

Várunk szeretettel minden érdeklődőt.

Üdvözlettel:
Iskolavezetés

Változás a csengetési rendben

Kedves Szülők!

Megváltozott iskolánkban a csengetési rend. Az aktuális csengetési rendet a dokumentumtárban megtalálják, illetve letölthető itt.

Üdvözlettel:
Iskolavezetés

2019/2020 tanévnyitó szentmise

Kedves Szülők!

Az idén a miskolci katolikus iskolák közös tanévnyitó szentmisével kezdik a tanévet.
Helyszín: Generali Aréna
Időpont: 2019 szeptember 2. hétfő 9 óra

A mise a város papjainak közreműködésével történik, melynek főcelebránsa Dr. Ternyák Csaba érsek úr.
Az osztályok az iskolából mennek együtt, kérnénk bérletet vagy 2 db buszjegyet. A sportcsarnok befogadó képessége nem teszi lehetővé a szülők részvételét az évnyitón.
Érkezés reggel ¾ 8-ra az iskolához ÜNNEPLŐBEN.FONTOS a diákok reggelizzenek otthon, mert étkezésre nem lesz lehetőség. Innivaló legyen náluk a meleg miatt.
Tankönyvosztás visszaérkezés után az osztályokban.
A gyerekekért kb 12:00-kor lehet jönni. Étkezést keddtől biztosítunk.

Üdvözlettel:
Iskolavezetés

2019/2020 tanévi étkeztetés

Kedves Szülők!

Az étkezési díjakat a Minorita Kft. megemelte, a dokumentumok között megtalálják.
Aki szeretne étkezést, annak csütörtök délig kötelező kitölteni és eljuttatni az Étkezési Igénylő Lapot az intézménybe. Ha gondot okoz lehet digitális formában, de az első tanítási napon papír alapon is kérjük.
Valamint megtalálják a kedvezményes igénylőlapot is.

Köszönettel,

Gazdasági Iroda dolgozói

Egri Tábor

Iskolánk Egerbe szervez táborozást 2019. augusztus 12-15 között. Várjuk a jelentkezéseket. Már csak 20 hely van!

Egri tábor 2019. aug. 12 – 15. 

 1. nap:

9.00. indulás az iskola elől külön autóbusszal

          megérkezés, a szobák elfoglalása
13.00. ebéd
ebéd utáni pihenő
15.00. séta az Érsekkertben, a Bazilika meglátogatása
18.00. vacsora
séta a Dobó téren
22.00. alvás

 1. nap:

8.00. reggeli
séta az óvárosban, pláza, játszótér
13.00. ebéd
ebéd utáni pihenő
15.00. Marcipánmúzeum
18.00. vacsora
19.00. Várlátogatás
22.00. alvás

 1. nap:

8.00. reggeli
10.00. Gárdonyi Emlékház
13.00. ebéd
ebéd utáni pihenő
15.00. Város a város alatt
18.00. vacsora
táborzáró buli, játékok, rejtvények
22.00. alvás

 1. nap:

8.00. reggeli
búcsú séta, fagyizás, a szobák átadása, indulás haza
érkezés kb.: 14:00

Üdvözlettel
Iskola vezetés

Nyári ügyelet

                 

2019. július 10. 900-1300-ig.
július 24.
augusztus 7.
augusztus 21.

 

 

A következő tanévre kért iskolalátogatási igazoláshoz a bizonyítványt kérjük leadni!

Üdvözlettel
Iskola vezetés

Vakáció

 

V igyázz magadra!

A ludj sokat!

K eress új élményeket!

Á llj készen minden új kalandra!

C sinálj  remek programokat!

I  smerj meg több jó embert!

O szd meg a barátaiddal az élményeidet!

Pihenjetek sokat!!!
Üdvözlettel
Iskola vezetés

Tanévzáró Te Deum

 

Kedves Szülők!

Szeretettel várunk mindenkit a Tanévzáró Te Deumra az iskola zártudvarán 2019.06.19. 17:00 kezdődik.

Az időjárás miatt a Te Deum a templomban lesz. Gyülekező az iskolában és osztályonként megyünk át. 

Üdvözlettel
Iskola vezetés

E-napló elérésének megváltozása

 

Kedves Szülők!

Az e-napló URL elérése megváltozott: https://gardonyikatolikus.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

Kérem akik esetleg a kedvencek közé vagy a könyvjelző sávba a direkt linket mentették el azok a régit távolítsák és a holnapról indítva az új linket használják a továbbiakban.

Üdvözlettel
Iskola vezetés

Városi keresztút 2019.03.31

 

Diákjaink részt vettek a 2019.03.31-én megrendezett városi keresztúton. A 8. állomásról vihették a keresztet ők is.

Lelki feltöltődésben gazdag vasárnap délután volt ez számunkra.

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Hejőcsabai Tagóvoda 

Beiratkozási rendje a 2019/2020. nevelési évre

 

Hirdetmény

Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda beiratkozási rendjét a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

1) Beiratkozás időpontja:

2019. április 24. (szerda) 8.00 – 18:00 óra között, és
2019. április 25. (csütörtök) 8.00-18:00 óra között

2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Mész u. 3.

3) A nevelési év:
2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

4) Az óvoda működési területe:
Miskolc és vonzáskörzete.

5) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-igbetölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
 • szeptember 01-jétől az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése).
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
 • gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
 • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.

8) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

9) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.

10) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 •  aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 •  aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 •  akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el, amelyért 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

11) Értesítés a döntésről

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2019. május 28.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő Fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.

12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.

Miskolc, 2019. március 13.

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Beiratkozási rendje a 2019/2020. nevelési évre

 

Hirdetmény
Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda beiratkozási rendjét a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

1) Beiratkozás időpontja:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19:00 óra között, és
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19:00 óra között.

2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

3) Az iskola működési területe:
 Miskolc és vonzáskörzete.

4) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területen működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.  (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1-2))
 • Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (3))

5) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő iskolába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

6) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

7) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.

8) Az iskoláztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

9) Értesítés a döntésről

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírálása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

A szülő, amennyiben azt az iskolai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke iskolai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő Fenntartónak címzett, de az iskolavezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az igazgató döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.

12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.

 

Miskolc, 2019. március 14.

Iskolába készülőknek!

Újra kinyitja kapuit a Gárdonyi Géza katolikus Általános Iskola!!!
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 2019.03.05-én kedden a leendő elsősöknek és szüleiknek tartandó tartandó nyílt órákra 8:00-10:00.
Valamint egy régi játszóház hangulatát felidéző délutáni foglalkozásra 2019.03.21-én csütörtökön 16:00-tól.
Iskolavezetés

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

 

 1. február 14-én 16:00 órától a

 Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

kinyitja kapuit és várja az iskolába készülő gyermekeket és szüleiket a következő programokra: Gergely-járás műsor, táncház, tájékoztató a szülőknek, ügyességi és kézműves foglalkozások a gyerekeknek

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő Szülőt és nagycsoportos óvodást!

Cím: Miskolc, Szeretet u. 5.

Telefon: +36-46-555-318

Kedves Leendő Elsősök és Kedves Szülők!

Iskolánkat és tanítóinkat meg lehet ismeri a következő programokon, amikre szeretettel várjuk Önöket gyermekükkel:

 1. Október 4.          8.00-8.45      Iskolaelőkészítő foglalkozás
 2. Október 11.         16:00-tól       Fit Family egészség a családban vetélkedő
 3. November 6.      8.00-8.45      Iskolaelőkészítő foglalkozás
 4. November 13.    8:00-9:40     Nyílt nap az 1. és 4. évfolyamon
 5. December 4.      8.00-8.45      Iskolaelőkészítő foglalkozás

Január: nincs foglalkozás

 1. Február 5.            8.00-8-45   Iskolaelőkészítő foglalkozás
 2. Február 14.         16:00-tól    Iskolába készülök nagycsoportos foglalkozás
 3. Március 5.           8:00-9:40   Nyílt nap az 1. és 4. évfolyamon óvodások

Rendezvényeinkre szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat szüleikkel együtt.

Iskolavezetés

Tanév kezdet

Tisztelt Szülők!

Tanévnyitó 2018.09.03.-án lesz 8:00-tól a hejőcsabai templomban, gyülekező az iskolában. A tankönyveket ezen a napon kapják meg a diákok.

Kérem, hogy figyeljenek az étkezéshez kapcsolódó dokumentumok kitöltésére, FONTOS!!!

A honlapunkra felkerültek a 2018/19-es tanév étkezéséhez kapcsolódó dokumentumok a dokumentumtárba. Amennyiben már az első héttől szeretnének étkezést kérni gyermekük számára, az igénylő lapot lekésőbb 2018.08.28.-án 14:00-ig kitöltve és aláírva szíveskedjenek iskolánkba visszajuttatni.

Akinek az étkezéshez kapcsolódóan van bármilyen kedvezménye, annak a hozzá kapcsolódó nyilatkozatot (kedvezmény igénylés 8.sz melléklet) is ki kell tölteni és az alátámasztó dokumentumokkal együtt 2018. 09. 17.-ig visszajuttatni részünkre.

Köszönettel:
Iskolavezetés

Ballagó diákjaink kitüntetést vettek át

Ballagó osztályunk példamutató diákjait ma kitüntették a Bazilikában rendezett Te Deumon.
Gratulálunk Fanni, Csabi, Szilveszter, Máté és Gergő

A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc) pályázatot hirdet a 2018/19. tanévtől

– matematika-fizika szakos tanári munkakör betöltésére.

Munkakör: nevezett tantárgyak tanítása a felsős osztályokban.

A kétszakos végzettség előnyt jelent.

Pályakezdők, gyakornoki státuszban lévők is jelentkezhetnek.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolatok
– Előnyt jelent: egyházközségi, plébánosi ajánlás

A pályázat benyújtásának módja: az gardonyiiskolamiskolc@gmail.com e-mail címre Harasztiné Kádár Ágnes igazgatónak címezve.

Határidő: 2018. június 10.

A pályázattal kapcsolatban egyéb kérdés esetén a 46- 555-318 telefonszámon, illetve az adott e- mail címen lehet érdeklődni. Egyéb információ az iskoláról a www.gardonyikatolikus.hu honlapon található.

Angol Nyelvi Szövegértési Versenyeredmény

5. osztály emelt szint

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Stark Ádám Fazekas Utcai Általános Iskola és AMI 28,5 pont
II. Dudás Dorka Avastetői Széchenyi Általános Iskola 25 pont
III. Ricz Attila Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája 24 pont
Kiss-Thes Botond Szent Imre Katolikus Általános Iskola 23,5 pont
Szőnyi-Paszternák Borisz Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 21,5 pont
Vona László Viktor Jókai Mór Református Általános Iskola 21 pont
Csiki László Görögkatolikus Általános Iskola 19 pont
Erdei Adél Bulgárföldi Általános Iskola 10 pont

5. osztály két tanítási nyelvű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Molnár István Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 21 pont
II. Váci Virág Balázs Győző Református Líceum 19 pont
II. Balogh Dominik Gergő Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Iskola 19 pont
III. Molnár István Kazinczy Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 16 pont
Tetzl Milán Szilágyi Dezső Általános Iskola

6. osztály emelt szintű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Manuel Dominik Ádám Avastetői Általános Iskola 45 pont
II. Horváth Anna Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI 28 pont
II. Makkai Máté Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája 28 pont
III. Lenkei Benedek Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 24 pont
Lajgut Attila Álmos Jókai Mór Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 22 pont
Kaposvári Péter Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 20 pont
Simon Nikoletta Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 18 pont
Béry Sára Szent Imre Katolikus Általános Iskola 16 pont
Papp Viktoria Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája 13,5 pont
Simkó Timon Bársony János Általános Iskola 9 pont

6. osztály két tanítási nyelvű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
Szövördi Hanna Kazinczy Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 52%
Franzini Nico Balázs Győző Református Líceum 46%

7. osztály emelt szintű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Szabó Tamás Bársony János Általános Iskola 55 pont
II. Szabó Zsófia Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája 49 pont
III. Kunfalvi Zsófia Szent Imre Katolikus Általános Iskola 47 pont
Kiss-Kollár Brigitta Avastetői Széchenyi Általános Iskola 44 pont
Varga Boglárka Jókai Mór Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 37 pont
Fincicki Bence Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 35 pont
Gáspár Dániel Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI 31 pont
Simon Sára Réka Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 28 pont

7. osztály két tanítási nyelvű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Szent-Imrey Bálint Miskolc Kazinczy Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 58 pont
II. Tavaszi Balázs Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola 54 pont
III. Nikházy Raymond Bulgárföldi Általános Iskola 53 pont
Bucskó Gábor Balázs Győző Református Líceum 40 pont

8. osztály emelt szintű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Bitó Patrik Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 48 pont
II. Kocsis Szilveszter Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 44 pont
III. Ónodi Eszter Jókai Mór Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 41 pont
Varga Bálint Máté Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája 39 pont
Varkoly Kristóf Bársony János Általános Iskola 39 pont
Bodnár Botond Fazekas Utcai Általános Iskola és AMI 38 pont
Zábrátzky László Szent Imre Katolikus Általános Iskola 37 pont

8. osztály két tanítási nyelvű

Helyezés Név Felkészítő iskola Eredmény
I. Gönczi Réka Miskolc Kazinczy Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 50 pont
II. Vazsily Noel Balázs Győző Református Líceum 49 pont
III. Bajzát Péter Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 47 pont

A verseny eredményekhez szívből gratulálunk, az első három helyezést elérő tanulókat szeretettel várjuk iskolánkba a díjátadó ünnepségen 2018. május 22-én, 14:30-kor!

Tóth Melinda, versenyszervező

HÚSVÉT – 2018.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG FELTÁMADÁST KÍVÁN TANÍTVÁNYOKNAK, SZÜLEIKNEK ÉS A HONLAPOT LÁTOGATÓKNAK AZ
INTÉZMÉNYÜNK VALAMENNYI DOLGOZÓJA ÉS AZ ISKOLAVEZETÉS

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete.
A kereszthalála előtti vasárnapon vonult be Jézus Jeruzsálembe. Szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az emberek mind a négy evangélium szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki írásában pálmaágakról számol be.

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete. Napján a templomokban barkaszentelést, barkás bevonulást és körmenetet szoktak tartani.
A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs is épült.

Jézus bevonulásának útvonala a Biblia szerint az Olajfák hegyén és a Kedron patak völgyében vezető országúton át, majd az Aranykapun keresztül vezetett. Célja a jeruzsálemi templom volt. Szintén a Bibliában olvasható, hogy szamárháton érkezett, és a nép kitörő ünnepléssel fogadta. Mind a négy evangélium említi, hogy a római uralom alól való felszabadítót várták benne. A szamárháton való érkezés, valamint a templom, mint cél ugyanakkor egy szolgáló, papi messiásképre is utal.

Az egyház virágvasárnapi hagyománya jól dokumentáltan a 4. századtól, a szentföldi zarándoklatok megsokasodásával terjedt el. Az a hagyomány, hogy a virágvasárnapi bevonulás szereplői a gyermekek, valószínűleg szintén az egyház liturgiájából ered.

Gárdonyi G. Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Beiratkozási rendje a 2018/2019. évre

Hirdetmény

Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
beiratkozási rendjét a 2018/2019. nevelési évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
1) Beiratkozás időpontja:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 18:00 óra között, és
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18:00 óra között.

2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.
3) Az iskola működési területe Miskolc és vonzáskörzete.

4) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
a. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területen működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1-2))
b. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (3))

5) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• gyermek TAJ kártyáját,
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő iskolába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
6) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

7) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.

8) Az iskoláztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

9) Értesítés a döntésről
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírálása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

A szülő, amennyiben azt az iskolai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke iskolai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Fenntartónak címzett, de az iskolavezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az igazgató döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.
12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.
További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.

Miskolc, 2018. március 13.

Gárdonyi G. Kat. Ált. Isk. és Óvoda – Tagóvoda Beiratkozási rendje a 2018/2019. évre

Hirdetmény

Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
beiratkozási rendjét a 2018/2019. nevelési évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
1) Beiratkozás időpontja:
2018. április 23. (hétfő) 8.00 – 17:00 óra között, és
2018. április 24. (kedd) 8.00 – 17:00 óra között, és
2018. április 25. (szerda) 8.00-17:00 óra között

2) A beiratkozás helye:
3508 Miskolc, Mész u. 3.
3) A nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.

4) Az óvoda működési területe Miskolc és vonzáskörzete.

5) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
a. Be kell íratni minden gyermeket, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
b. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
c. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
d. 2015.szeptember 01-jétől az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő kérelmére az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
e. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése).
f. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
• gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.
8) Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető gyengénlátó gyermekek, a többiekkel együtt nevelhető nagyothalló gyermekek.)

9) Az intézmény az Alapító Okirat alapján fogadja a nemzetiségi nevelést igénylő gyermekeket.

10) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el, amelyért 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
11) Értesítés a döntésről
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018. május 28.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Fenntartónak címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdése és a 38. §-a alapján.
12) A hirdetmény az Nkt., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.
További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Harasztiné Kádár Ágnes (Miskolc, Szeretet u. 5. tel.: 06-46/555-318, E-mail-cím: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com, www.gardonyikatolikus.hu) szíveskedjenek fordulni.

Miskolc, 2018. március 13.

Megszakítás