Digitális Témahét 2016 – Bevezető

Tisztelt Látogató!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 4-8. között első alkalommal került sor a Digitális Témahétre.
A Témahét pedagógiai célja és metodikája a digitális olvasás és írás készségének erősítése és terjesztése jegyében fogant.

A Digitális Témahéten a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető ajánlott és szabadon választott témával vehettek részt, melynek megvalósítására iskolánk is jelentkezett és regisztrált.

Célunk a digitális kompetencia fejlesztése, korszerű készségek, képességek, a digitális írástudás fejlesztése minden évfolyamunkon és minden tantárgyunk keretén belül a választott témákhoz kapcsolódóan, s mindez kiegészülve nemcsak informatikai eszközök használatával.

A Témahét a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kibővülhessen, hozzájárulva ezzel, hogy ne csak az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése.

A Témahét kívánt céljaihoz igazodva a regisztrációt követően a rendelkezésünkre álló eszköz parkkal és tanulói lelkesedéssel a következő jó iskolai gyakorlatokat indítottuk el:
„Túl az üveghegyen” az első és második osztályokkal
„Építsünk házat” az első osztállyal
„Lovagi játékok” a harmadik osztállyal
„Miért fut a futóbab?” a harmadik és negyedik osztályokkal
„Virágos környezet” – saját gyakorlat ötödiktől nyolcadikig osztályok tanulóival
„Suli újság” – hetedik és nyolcadik osztályok tanulóival

Megszakítás