Digitális témahét – 2017

„Nyiss a digitális jövőre!”

Idén ezzel a jelmondattal indult 2017. április 3-7. között megtartott digitális témahét, mely a ma már nélkülözhetetlen digitális alapkészségek fejlesztéséről szólt.  A programhoz idén is csatlakozott iskolánk, s egy hét alatt – a mindennapos oktatás során több tanóra keretében igyekeztek pedagógusaink és a tanulóink alkalmazni internet alapú technológiákat – ezáltal élményszerűbbé téve a tanítás-tanulás folyamatát.

HÚSVÉT témakörben az informatika órán kívül a hittan, angol, magyar irodalom, ének-zene, technika, történelem órákon dolgoztak a gyerekek digitális eszközökkel és alkalmazásokkal.

Alsó és felső tagozaton egyaránt megismerkedtek a húsvéti ünnepkör keresztény és népi hagyományaival, szimbólumaival. Ezekhez kapcsolódóan ismereteket gyűjtöttek az internetről, meséket, filmeket néztek meg, s a szerzett ismeretekkel összefüggő feladatokat oldottak meg interaktív és hagyományos technikák alkalmazásával:

 • totó, feladatlap,
 • mesefeldolgozás csoportban,
 • beszámolók: szóban, szövegszerkesztési feladatokkal,
 • képeslap készítés (Paint programmal) és küldés
 • prezentáció készítése,
 • kézműveskedés: gyurmázás, tojásfestés, csibefigura készítése
 • angol nyelvi dalok tanulása,
 • képességfejlesztő interaktív játékok használata

Projektünk méltó zárása volt a lelki nap, melynek eseményei segítettek bennünket a húsvéti felkészülésben, a lelki megújulásban. A nap folyamán nyitottá váltunk Isten, mások és önmagunk felé.

 • Teréz anya életéről a 7. osztályosok szívhez szóló előadásában kaptunk ízelítőt. Előadás keretében pedig iskolánk tanulói megismerkedtek Teréz anya életével.
 • Maros Gáborné Andi néni interaktív előadásában pedig megismerkedtünk Jézus ereklyéivel, majd a Három fa történetével
 • A Szikla kápolnánál tett látogatásunk alkalmával pedig végigjártuk a keresztutat
Megszakítás