Teremtésvédelem

2023-2024 tanév

Teremtés hete 

_______________________________________________________________________________________________________________

2019-2020 tanév

„…HOGY MŰVELJE ÉS ŐRIZZE MEG”
(Ter 2,15)

 “Környezetvédelem, a Föld óvása és védése” szlogen már mindennapjaink része. A gyerekek többször tanulnak róla az óvodában és az iskolákban is. Mégis sokszor háttérbe szorul, hogy miért is kell szelektíven gyűjteni a szemetet, miért vigyázzunk a vízre, miért kell lekapcsolni a villanyt, ha kimegyünk a szobából, mi az az óriási cél, amelyért környezetvédelem címen közösen teszünk.

Már több éve rendeznek tematikus heteket is, hogy segítsék a pedagógusok munkáját a gyerekek motiválásban, más-más témában.

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei :

– a közösségi közlekedés,
– a víz volt.

A nagyobb Globális Célok közül:
a „3. Egészség és jóllét”
a „11. Fenntartható városok és közösségek”
a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződtek.

 „Miért fontos, hogy foglalkozzunk a környezetünkkel? A környezet védelme napjaink fontos része. Feladatunk, hogy a gyermek tanulja meg, hogy Isten úgy teremtette a világunkat, hogy a természet az ember elválaszthatatlan része. Ezért óvjuk közösen a természet tisztaságát, szépségét. Meg kell tanítanunk a környezettel való tudatos együttélésre és környezetbarát életvitelre, a környezetkultúra kialakítása, a környezet okos és mértéktartó igénybevétele. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának feladata, de ebbe a tevékenységbe be kell vonni a családot, a szülőket is. Ezáltal biztosítjuk, hogy a megszerzett ismeretek, készségek rögzüljenek és beintegrálódjanak tanulóink mindennapjaiba.”(Almási Zsuzsanna)

A teremtésvédelmi programok célja, hogy a gyerekek legyenek képesek a világ szépségeit felismerni és megőrizni, a megteremtett értékek között úgy élni, hogy a legkevesebb károsodást okozzák. Fontos, hogy felismerjék, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagyniuk.

A teremtésvédelem jegyében iskolánkban a tanulók tavaszi nagytakarítást végeztek, megtisztították, meglocsolták a növényeket, összeszedték a faleveleket, szemetet, rendbe tették a közeli területeket: játszótér, templom környéke. Hagyományőrző napunkon előtérbe került a madarak védelme, így tavasz elején különös tekintettel a költöző madarakra. A kézműves foglalkozás során szülők és gyerekek közösen színeztek és hajtogattak fecskét, fészkelő madarat, így erősítve azt a gondolatot, hogy Isten minden teremtményének értelme és értéke van.

Tanítási órákon a gyerekek beszélgettek a Teremtésről, a 6. és a 3.b osztály tanulói rajzot készítettek ebben a témában. A feladat megkezdése előtt megbeszélték a Teremtés fogalmát, mit adott Isten nekünk, illetve hogyan óvhatjuk meg a teremtett világot, amit mi is elődeinktől örököltünk, s amit utódainknak is tovább kell adnunk. A 4.-esek az időjárás, éghajlatváltozás témakörével ismerkedtek környezetismeret órán, a felsősök pedig Mária totót töltöttek ki.
Mindennapjaink részévé vált a műanyag kupakok, a használt elemek és a szelektív hulladékgyűjtés is, ennek megfelelően iskolánkban több helyen lett hulladékgyűjtő-pont kialakítva. Igyekszünk népszerűsíteni a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedést.

Megszakítás