Kapcsolat

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
OM azonosító: 201794
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Tel.: +36-46-555-318
Tel.: +36-46-555-319
E-mail: gardonyiiskolamiskolc@gmail.com

ISKOLÁNK FENNTARTÓJA:
Egri Főegyházmegye
exc. Dr. Ternyák Csaba érsek
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Postai cím: 3301 Eger, Pf. 80.
http://www.eger.egyhazmegye.hu

Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF)

3300 Eger, Deák F. u. 49.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 80.

Tel: 30/776-03-72
Elnök: Lóczi Tamás, e-mail: ekif3@eger.egyhazmegye.hu

 

Nevelőtestület és fogadó óráknál (ez a 2. hiány)

Vezetőség

Dr Sedon László                     iskolalelkész

Harasztiné Kádár Ágnes         igazgató, angol, tanító (46) 555-318

Jurákné Veres Ágnes              ighelyettes, ének-történelem, etika-hittan (46) 555-318

Palásthyné Horváth Andrea  óvodavezető (46) 368-631

Tóthné Szarka Judit                gazdaságvezető (46) 555-318

 

Nevelőtestület és dolgozók

Fogadó órák az éves munkatervben megállapított időpontokban.

A 2020/21-es tanévben személyes fogadóórák nem lesznek.

Igazgatói fogadó órák (telefonos egyeztetéssel rugalmasan):

Hétfő 11:00-12:00

Kedd  15:00-16:00

Szerda 15:00-16:00

 

Név

Nevelőtestület:

Szak és végzettség
Harasztiné Kádár Ágnes igazgató, tanító, idegennyelvtanár, közoktatás-vezetői szakvizsga
Jurákné Veres Ágnes igazgató helyettes, etika-hittantanár, ének-történelem tanár, közoktatás – vezetői szakvizsga
Berkőné áll Marianna matematika – informatika-fizika szakos tanár
Békési Tibor testnevelés- informatika szakos tanár
Dr. Székely Lászlóné tanító, szakvizsga

alsós munkaközösség vezető

Ferencz Zsuzsanna tanító
Gyenesné Drótos Krisztina tanító – angol műveltség terület
Halkó Bianka tanító gyakornok
Lechovszkiné Kertész Zsuzsanna tanító
Liskáné Tyukodi Tünde tanító – fejlesztőpedagógus
Mályi Andrea tanító – számítástechnika tanár, technika szakkollégium
Maros Gábor Józsefné tanító, hittanár
Molnár Andrea tanító – beszédfejlesztő
Papné Széles Tünde  tanító – könyvtáros
Povázsayné Ujabb Katalin magyar – történelem szakos tanár
Sütő Zsuzsanna tanító – angol műveltségterület, angol nyelvtanár
Szabó László rajz – földrajz szakos tanár

felsős munkaközösség vezető

Szabó Réka tanító – angol műveltségi terület, angol nyelvtanár
Szögeczki Katalin angol nyelvtanár
Tóth Melinda angol nyelvtanár
Óraadók:
Tóthné Szarka Judit

Balogh Gusztáv

Repka Gyula

Dr. Ördögh Balázsné

Gulyás Györgyi

biológia(-kémia) szakos tanár

kémia(-matematika-informatika)

néptánc

magyar, történelem, tanulószoba

testnevelés angol kéttan

Tóth Zoltán Viktor római katolikus hittan
Papp Annamária

Gergely Tamás

görög katolikus hittan
Jobbágyné Katalin

Barkó Attiláné

református hittan
Gazdasági Iroda és

Titkárság:

Tóthné Szarka Judit gazdaságvezető
Sárközyné Zombori Judit gazdasági ügyintéző
Lakatos Attiláné iskolatitkár
Technikai dolgozók:
konyhai kisegítők:

Szegő Ágnes        Szabó Gábor Jánosné

takarítók:

Pavlyásné Kohulák Krisztina                    Bujdosó Marianna

Nagy Miklósné                                           Srobár Erzsébet

Garbacz József gondnok

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Enter the equation result to proceed 21 - 2 = ?
Enter the equation result to proceed
Megszakítás