Igazgatói köszöntő

Szeretettel köszöntöm a kedves honlaplátogatót!

 

Köszöntöm a régi, új intézményünkben. Régi, mert a kezdetek a 19.sz.végére és a 20. század elejére nyúlnak vissza.

Új, mert a 2012/13-as tanévtől egyházi intézmény lettünk.

Fenntartónk az EGRI FŐEGYHÁZMEGYE,  képviselője: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

Az új fenntartású intézményben olyan fiatalokká kívánjuk nevelni tanítványainkat, akiknek a személyiségében a hit és a tudás harmonikus egységet alkot.

A hitre nevelés nemcsak szavakkal, hanem életünkkel történik, ahogyan éljük mindennapjainkat, ahogyan a hétköznapokon gondolkodunk, viselkedünk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el, amit környezetében lát, otthon a szülőktől, iskolában a tanítóitól, tanáraitól.

Óvodás és kisiskoláskorban, amikor megalapozzuk a hitéletre nevelést, azt elsősorban példamutatással tesszük.

Nevelni csak szeretettel lehet! Érzelmi nevelésünkben uralkodnia kell a szeretetteljes, gyengéd viselkedésnek minden emberi kapcsolatban. A szeretetteljes közösség hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a gyermekben a derűs, nyugodt tevékeny óvodai, iskolai élethez szükséges szokások elsajátítása. Arra törekszünk, hogy biztonságos légkör vegye körül a gyerekeket az óvodában, iskolában egyaránt.

Intézményeinkben a szabadság nem annyit jelent, hogy a gyermek bármit megtehet, hanem megvan a szabadsága arra, hogy azzá váljon, amivé adottságai és képességei alapján válhat.

A nevelők hitéletre nevelése lelkigyakorlatokkal, elmélkedésekkel, közös imádsággal, szentmisén való részvétellel történik.

Az örök értékek (szeretet, hit, erkölcs) átadása, tanítási órákon folyik. Kooperatív órák szervezésével, korrepetálással felzárkóztatjuk a lemaradókat, a tehetségeseket versenyeztetjük.

Az alsóbb évfolyamokon reggeli elcsendesedéseket, a „napindító kört” tartunk, amelynek időtartama pár perc. Rövid bibliai történettel, szentek életével, mesével, imával ráhangolódnak a napi munkára, megtanulnak kérni és hálát adni.

A vallásos életnek három tengelye van: a közös ünneplés, a közös imádság és a Biblia megismerése. Azt szeretnénk, hogy az ünnep valóban ünnep legyen, hagyjon mély nyomokat a gyermek lelkében.

Tanítványainkat az élethosszig tartó tanulásra, önművelésre neveljük, hogy szellemileg és erkölcsileg is igényes felnőttekké váljanak, akik alapos tudást kaptak és továbbtanulásuk során sikeresen helytállnak.

A képességek kibontakoztatásának fontos területei a tantárgyi versenyek, amelyeken szép eredményeket értünk el eddig is, és remélhetőleg folytonosan gyarapítjuk az oklevelek számát.

Minden intézmény létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. Intézményünkben a szülők is közösséget alkotnak, támogatják, segítik nevelő-oktató munkánkat.

                                                                                              Harasztiné Kádár Ágnes
                                                                                                              igazgató

Megszakítás