Lovagi játékok – 2016

Egy két tanítási nyelvű osztállyal valósítottuk meg a projektet. Az első órán létrehoztuk a fogalomcsoportokat és a TKM táblázat első két oszlopát. Mivel magyar órán már hetek óta Kinizsi Pál olvasmány feldolgozás a téma ezért rengeteg meglévő ismerettel dolgozhattunk.

Tartottunk reneszánsz énekórát, játszottunk Adj király katonát testnevelés órán, magyar órákon feldolgoztuk a meséket. Rajz és technika órákon a címerkészítés és a vár felépítése volt a téma.

A két tanítási nyelvű angol miatt egy power point-os angol órát is tartottunk a várak témakörben, valamint egy átfogó szókészlettel ismerkedtek a tanulók. Az egész hetet végigkísérte a kódexírás, ami a projektnaplót helyettesítette.

A lovaggá ütési ceremónia a következő testnevelés órára tolódik.

A diákok nagyon élvezték az újszerű feladatokat és rendkívül jól tudtak dolgozni a kialakított csoportokban.

Megszakítás