Tájékoztató a köznevelési intézményben biztosított óvodai, és iskolai szociális segítés tevékenységéről

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/A.§-a rendelkezésével kötelezően bevezetésre került 2018. szeptember 1-jétől a család és gyermekjóléti szolgáltatások körében az  óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

A miskolci járás területén működő valamennyi köznevelési intézményben a szolgáltatást a Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény – Család –és Gyermekjóléti Központja biztosítja

 

A Gyvt 33.§ -ban foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a szolgáltatást érintően a Család és Gyermekjóléti Központ az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti

  • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
  • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
  • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
  • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
  • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és

a jelzőrendszer működését.

A szolgáltatással összefüggésben a Gyvt 36.§ (1). bekezdésében foglalt esetekben panasszal élhet a Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójánál.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről a tájékoztatást megkaptam és megértettem, tudomásul vettem.

Amennyiben kérdése van, illetve nem kíván élni a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségével sem, kérjük jelezze az intézményben ügyeleti időt biztosító óvodai és iskolai szociális segítő szakembernél!

 

Hrotkóné Kovács Tünde
óvodai- és iskolai szociális segítő
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi  és Gyermekjóléti Intézmény
Mobil: +36 20 661 7150
E-mail: hrotko.tunde@meszegyi.hu

3534 Miskolc, Fazola u.4.
Telefon: +36 46/339-150
ovodai.iskolai.segites@meszegyi.hu , www.segitmiskolc.hu

Megszakítás