Örömmel tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy iskolánk bekerült az Úszó Nemzet Programba.

A 2023/24-es tanévben 26 nagycsoportos óvodás és 27 első osztályos tanulónk járhat minden héten a Kemény Dénes uszodába úszásoktatásra.

Az Úszó Nemzet Program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, életminőségük javítása. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszástudás elsajátítására az óvoda nagycsoportjától az általános iskola 2. osztályáig nemtől, családi háttértől, lakhelytől, szociális helyzettől függetlenül.

Az Úszó Nemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az oktatási intézmények földrajzi elhelyezkedésétől. Alapelv, hogy minden intézményből legfeljebb 20 perc alatt megközelíthető legyen egy megfelelő állapotú, MÚSZ által akkreditált uszoda, ahol az általunk felkészített és folyamatosan ellenőrzött oktatók foglalkoznak a gyermekekkel. A program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók úszásoktatásban. Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz, amelynek a végére a gyermekek képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben, továbbá elsajátítják az életmentés alapjait is.

A tanrendbe illesztett úszásoktatás lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekek óvodai-iskolai keretek között, megfelelő pedagógusi felügyelettel és oktatói háttérrel, az ország legjobb szakértői által kidolgozott program mentén ingyen járhassanak úszni, ezen felül pedig a különleges iskolabuszokkal történő, gyors és biztonságos szállítás, valamint az úszótanfolyamhoz szükséges felszerelés is biztosítva lesz számukra, hiszen az ÚNP egyik legfontosabb alapelve az egyenlő feltételek megteremtése mindenki számára.

Sikeres tanulást kívánunk minden bejutott kisgyermeknek és tanulónknak.

Megszakítás