Fenntarthatósági témahét – Teremtésvédelem

2016 óta minden évben megrendezésre kerül a Fenntarthatósági Témahét, amely az idén 2019. március 18–22. között zajlott, fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

Iskolánk ebben az évben is csatlakozott ehhez a programsorozathoz, melynek célja a diákok egyfajta szemléletformálása, figyelmének koncentrálása a Földünket érintő veszélyekre (Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás). A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei:
a közösségi közlekedés, a víz és a Globális Célok közül :
a „3. Egészség és jóllét”
a „11. Fenntartható városok és közösségek”
és a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen”
témái köré szerveződtek.

A témahét során igyekeztünk ezeknek a céloknak megfelelő tevékenységeket, foglalkozásokat tartani, s a mindennapokban használható gyakorlati ismereteket játékos, élményszerű formában átadni tanulóinknak, melyek a legtöbb tanóra anyagába is szervesen beépültek.
Alsó és felső évfolyamon is több témát, óratervet valósítottunk meg a környezetvédelem, a fenntarthatóság és teremtésvédelem témakörében.
A témahét ajánlásai, projektjei közül az 1-3. osztályban a víz, a vizes élőhelyek állatainak megismerése, védelme volt a fő témakör. Az 1-2. osztályosok „A vízipók birodalmában” projektet valósították meg, melynek zárásaként egy saját készítésű akváriumot barkácsoltak. 3. a osztályban is egész héten a víz körül forgott minden.

Megnéztek egy promóciós kisfilmet angol nyelven, melynek fontosabb mondanivalóját füzetükbe is lejegyezték, vízzel kapcsolatos foglalkozásokat gyűjtöttek, a hét zárásaként pedig medúzát készítettek műanyag flakonba. A 4.-esek „Egy csepp vízből” projektben a vízvizsgálat, víztakarékosság, vízvédelem, valamint az ivóvíz népszerűsítésével foglalkoztak, emellett a Föld vízkészletének megismerése volt a cél. A tanulók érzékszervi vizsgálatokat is végeztek – különböző ivóvizeket (forrásvíz, csapvíz, ásványvíz) kóstoltak, ízleltek. A víztakarékosság elemzését matematikai feladványokkal végezték. Emellett verseket, meséket, dalokat hallgattak meg a vízről, kisfilmen ismerkedtek meg hazánk nagyobb vizeinek keletkezésével, élővilágával, környezetünkre gyakorolt hatásával.
A „Nézz szembe a szemeteddel” témakörön belül a tanulók közvetlen környezetünk tisztántartására igyekeztek felhívni a figyelmet, s ezáltal a teremtett világ védelmére. Először a gyerekek rendet raktak közvetlen környezetükben, majd elindultunk az iskolában is „szemétgyűjtő körjáratra”. Végül az udvaron folytatták a tisztító hadjáratot.

A felsőbb évfolyamokon a globális célok közül a közlekedés témakört dolgozták fel. A „Szeresd a biciklidet!” témakörben a kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt a cél. A különböző tevékenységek során a tanulók – játékos formában – megismerkedtek a bicikliszerelés legegyszerűbb trükkjeivel, a KRESZ és a kerékpározás legalapvetőbb szabályaival. Részt vettek az ügyességüket fejlesztő feladatokban. Majd legvégül egy ügyességi pályán a gyakorlatban is kipróbálhatták a tanultakat.

A fenntarthatósági témahét keretén belül rendhagyó irodalomórákat tartottak a 6. a. osztályban, ahol a víz irodalmi, művészi megjelenésével foglalkoztak.
„Nézz szembe a szemeteddel! Hasznosíts újra!” Technika órán megtudták a tanulók, mit érdemes tudni a hulladékokról, hogyan csökkenthető a hulladék, majd a szelektív hulladékgyűjtés módjairól beszélgettek. Az órákon hulladékból dísztárgyat is készítettek: színes műanyag kupakok felhasználásával alkottak térbeli képet.
A hét folyamán iskolánkat új növényekkel, virágokkal díszítették ki a nagyobbak, emellett intézményünk környezetét tisztították, rendezték.

Megszakítás