Nevelői testület

Név

Nevelőtestület:                                               Szak és végzettség

Harasztiné Kádár Ágnes                               igazgató, tanító, idegennyelvtanár, közoktatás-vezetői szakvizsga

Jurákné Veres Ágnes                                     igazgató helyettes, etika-hittantanár, ének-történelem tanár, közoktatás – vezetői szakvizsga

Berkőné áll Marianna                                    matematika – informatika-fizika szakos tanár

Sepsi Melinda                                                   testnevelés- informatika szakos tanár

Dr. Székely Lászlóné                                      tanító, szakvizsga alsós munkaközösség vezető

Gyenesné Drótos Krisztina                          tanító – angol műveltség terület

Halkó Bianka                                                  tanító

Lechovszkiné Kertész Zsuzsanna               tanító

Liskáné Tyukodi Tünde                                tanító – fejlesztőpedagógus

Mályi Andrea                                                  tanító – számítástechnika tanár, technika szakkollégium

Maros Gábor Józsefné                                  tanító, hittanár

Molnár Andrea                                               tanító – beszédfejlesztő

Papné Széles Tünde                                       tanító – könyvtáros

Povázsayné Ujabb Katalin                            magyar – történelem szakos tanár

Sütő Zsuzsanna                                               tanító – angol műveltségterület, angol nyelvtanár

Szabó László                                                      rajz – földrajz szakos tanár, felsős munkaközösség vezető

Szabó Réka                                                        tanító – angol műveltségi terület, angol nyelvtanár

Szalontai Katalin                                              tanító, rajz tanár, fejlesztőpedagógus

Szögeczki Katalin                                             angol nyelvtanár, történelem tanár

Tóth Melinda                                                    angol nyelvtanár

 

Óraadók:                                                            Szak

Ujváriné Horváth Valéria                               biológia

Balogh Gusztáv                                                 kémia

Repka Gyula                                                      néptánc

Dr. Ördögh Balázsné                                       magyar, történelem, tanulószoba

Gulyás Györgyi                                                 testnevelés angol kéttan

Tóth Zoltán Viktor                                           római katolikus hittan

Baloghné Molcsányi Ildikó                             görög katolikus hittan

Jobbágyné Katalin                                            református hittan

Barkó Attiláné                                                   református hittan

 

Gazdasági Iroda és Titkárság:

Strázsi Ildikó                                                     gazdaságvezető

Sárközyné Zombori Judit                               gazdasági ügyintéző

Lakatos Attiláné                                               iskolatitkár

Technikai dolgozók:

konyhai kisegítők:

Szegő Ágnes                                                      Szabó Gábor Jánosné

takarítók:

Pavlyásné Kohulák Krisztina                        Bujdosó Marianna

Nagy Miklósné                                                 Déri Sándorné

Garbacz József gondnok

Megszakítás