Nevelőtestület

Név Szak és végzettség
Harasztiné Kádár Ágnes igazgató, tanító, idegennyelvtanár, közoktatás-vezetői szakvizsga
Jurákné Veres Ágnes igazgató helyettes, etika-hittantanár, ének-történelem tanár, közoktatás – vezetői szakvizsga
Berkőné Áll Marianna matematika – fizika – informatika szakos tanár
Bujnóczky Tamás angol – informatika szakos tanár
Gittáné Szajkó Beatrix Csilla tanító – informatika  műveltségterület
Gyenesné Drótos Krisztina tanító – angol műveltségterület
Halkó Bianka tanító – magyar
Leczó Dominika Ibolya testnevelés – angol szakos tanár
Lechovszkiné Kertész Zsuzsanna tanító
Liskáné Tyukodi Tünde tanító – fejlesztőpedagógus
Maros Gábor Józsefné matematika – földrajz szakos tanár, hitoktató
Mályi Andrea tanító – számítástechnika tanár, technika szakkollégium
Molnár Andrea tanító – beszédfejlesztő
Papné Széles Tünde Anna tanító – könyvtáros
Povázsayné Ujabb Katalin magyar – történelem szakos tanár, felsős munkaközösség vezető
Sepsi Melinda testnevelés szakos tanár
Sütő Zsuzsanna tanító – angol műveltségterület, angol nyelvtanár
Szabó Nikolett biológia – rajz szakos tanár
Szögeczki Katalin angol nyelvtanár, történelem tanár
Dr. Székely Lászlóné tanító, szakvizsga alsós munkaközösség vezető
Szabó Réka tanító – angol műveltségiterület, angol nyelvtanár
Tóth Melinda angol nyelvtanár
   
Óraadók:  
Ujváriné Horváth Valéria földrajz
Balogh Gusztáv kémia
Dr. Ördögh Balázsné magyar, történelem
Repka Gyula néptánc
Tóth Zoltán Viktor római katolikus hittan
Baloghné Molcsányi Ildikó görög katolikus hittan
Jobbágyné Kovács Krisztina református hittan
Barkó Attiláné református hittan
   
Iskolapszichológus:  
Simon Lilla  
   
Gazdasági Iroda és Titkárság:  
Strázsi Ildikó gazdaságvezető
Sárközyné Zombori Judit gazdasági ügyintéző
Lakatos Attiláné iskolatitkár
   
Technikai dolgozók:  
konyhai kisegítők:  
Szegő Ágnes Szabó Gábor Jánosné
takarítók:  
Pavlyásné Kohulák Krisztina Kabai Réka
Nagy Miklósné Déri Sándorné
Kerekes Lajosné  
gondnok:  
Garbacz József  

 

Megszakítás