Tanulmányi, oktató munka

A katolikus iskola elsősorban nevel, de a nevelés és oktatás intézményünkben szoros egységet alkot. A szeretetteljes közösség hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeinkben kialakuljon a derűs, nyugodt biztonságos légkör az óvodában és iskolában egyaránt.

Óvodánk, iskolánk arra kötelezte el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodik, ahol a gyerekek, a tanulók testileg-lelkileg egészségesek.

A tanítást imával kezdjük és imával fejezzük be. A keresztény-  és az általános emberi értékek átadása oktatásunk fő célja. Nem egyszerűen tudást ad az egyházi intézmény, hanem világképet, emberképet formál.  Tudatosan vállaljuk nevelőmunkánkban a példaadás alapvető meghatározó szerepét.  Az általános emberi értékeken túl mindig szem előtt tartjuk csak arra a gyermekre, fiatalra, tanulóra jellemző értékeket is.

Iskolánk jól felszerelt alsós tantermekkel, felsős szaktantermekkel , nagy tornateremmel, tágas ebédlővel, minden igényt kielégítő sportudvarral rendelkezik.

Tanulmányi, oktató munkában kínálatunk:

magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás (első osztálytól)
angol emelt szintű oktatás (első osztálytól)
Tanítási órán kívüli tevékenységek:
tánctanítás, énekkar
furulya szakkör
történelem szakkör
sport: foci, röplabda
művészeti iskolai foglalkozások
úszás oktatás 2. o.

Hitélet

Iskolalelkész: Dr.  Sedon László
plébános

A tanulók saját felekezetük szerint (római katolikus, görög katolikus, református) tanulják a hittant.

A hitoktatásnak kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepe van. Az egyházi ünnepek szokásrendet, hagyományt alakítanak ki tanulóinkban. A közös ünneplés örömet, szépséget, értelmet és derűt sugároz, amely mély nyomokat hagy gyermekeinkben.

Nagy ünnepeinkre, karácsonyra ádventi gyertyagyújtásokkal, húsvétra nagyböjti elmélkedésekkel és lelki-nappal készülünk.

Megszakítás